شماره حساب‌ها

مشتریان گرامی جهت تسویه صورتحساب سبد خرید خود به صورت حواله بانکی از شماره حساب های زیر اقدام فرمایید. لطفا پس از واریز به حساب اطلاعات فیش را از طریق فرم تماس ارسال فرمایید.

شماره شبا بانک توسعه تعاون

lR 870220130903212071004001

 شماره کارت بانک ملت 8593 3124 3379 6104
شماره کارت بانک توسعه تعاون 3064 1266 0810 5029
شماره کارت بانک تجارت 1841 1115 8310 5859
شماره کارت بانک مسکن 9872 5837 2313 6280
شماره کارت بانک صادرات 1405 7873 6975 6037

تمامی حساب‌ها بنام آقای محمدعلی باباوند می‌باشد.